Van grijs naar groen

Met een klein initiatief groots bijdragen, dat is waar het project Van Grijs Naar Groen om draait. In dit project zetten we kleine initiatieven uit om achtertuinen, voortuinen en in de wijk groener te maken. De gemeente is gestart met het project “meer groen in de openbare ruimten”.
In deze samenwerking kunnen we bijdragen aan een groener en dus gezonder Dongen.

We zijn in gesprek met de afdeling Klimaatbeleid en Groenvoorziening om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen ontplooien. We denken aan; geveltuintjes, meer groenstukken in betegelde tuinen, plaatsen van regentonnen, regenwatervijvers en groene daken.

Achtergrond

We zien dat steeds meer groen verdwijnt uit het straatbeeld. Openbare ruimten of groene plekjes zijn de afgelopen jaren ingeruild voor inbreidingsplannen omdat we allemaal dicht bij het centrum willen wonen en door de behoefte aan extra parkeerruimte in het centrum.

Zelfs jouw eigen achtertuin wordt steeds vaker betegeld. De afgelopen jaren is er door gemeenten bezuinigd op gemeentelijk groen.

Groen is belangrijk voor de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van Dongen èn je eigen woonomgeving. Het is dus nu tijd om het tij te keren!

Waarom?

  • Groen neemt water op, dus wateroverlast wordt vermindert.
  • Groen brengt verkoeling in je straat, met steeds warmer wordende zomers is dat geen overbodige luxe.
  • Groen maakt gezond en verhoogt het welzijn van de Dongenaar. Groen verminderd stress.
  • Groen draagt bij aan sociale binding, openbare ruimten die groen zijn ingericht brengt mensen samen. En mensen die contact maken met anderen voelen zichzelf gelukkiger.
  • Groen draagt bij aan een rijkere natuur, meer vlinders, insecten en andere dieren.
  • Groen verhoogt de waarde van je huis!

Een eerste gezamenlijk initiatief

In de wijk Binnenhoven (de nieuwbouwwijk achter de Aldi) en de straat de Biezen zijn we al kleinschalig gestart, we creëren hier met alle bewoners geveltuintjes. Iedereen helpt mee en maakt zijn of haar eigen tuintje. De gemeente helpt mee; we mogen de tegels gratis naar de milieustraat brengen en krijgen hier tuingrond voor terug. Ook krijgen we bandjes om de tuintjes te kunnen omheinen. De inrichting van je tuintje, dat doen we zelf, hierin werken we veelal met vaste planten.

Ook de gemeente neemt initiatief

Wanneer woonstraten gereconstrueerd worden of wanneer de riolering moet worden vervangen, dan wordt meteen bekeken of er nog plek gemaakt kan worden voor bomen en struiken, hoe het regenwater opgevangen kan worden, zodat er geen wateroverlast kan optreden en in de bodem kan wegzakken om verdroging tegen te gaan. Het overgrote deel van het oppervlak van een woonwijk is niet van de gemeente maar is particulier eigendom.

Willen wij onze woonomgeving klimaatbestendig maken, dan hebben wij ook de inzet van u nodig. Daarom denkt de gemeente graag met u mee wanneer uw straat gereconstrueerd wordt over hoe het regenwater van uw dak en tuin het beste kan worden opgevangen en op een natuurlijke manier kan worden ingezet in plaats van zo snel mogelijk af te voeren naar de riolering.